image shape
3. hijskraan
2. blauwe 3-hoek
3. hijskraan uitsnede
1. windmolenpark in zee
1.wit verloop
uitsnede monteur boven

375

windturbines

New image (Copy) (Copy) (Copy)

1.548

MW geïnstalleerd vermogen

1.440.000

gezinnen

2.020.000

ton vermeden CO2-uitstoot/jaar

12.000

burger-coöperanten

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Kerncijfers

a_u.jpg

GEREALISEERDE
PROJECTEN
IN 2020

Het afgelopen jaar was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van de nieuwe offshore windparken Seastar en Mermaid, samen 58 nieuwe windturbines in de Noordzee. Beiden vormen samen het grootste offshore windpark in de Belgische Noordzee, met 487 MW geïnstalleerd vermogen goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen. Daarmee wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 500.000 ton vermeden.

In 2020 werd A&U Energie, de centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, volledig afgewerkt en operationeel. De realisatie van deze energiecentrale gebeurde samen met Unilin. Sindsdien wordt er op de site in Wielsbeke groene stroom geproduceerd equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 40.000 gezinnen.

4. Blauwe 3-hoek
tom28847lr.jpg

TE BOUWEN
PROJECTEN
IN 2021/2022

We realiseren opnieuw heel wat projecten. Er komen nieuwe Aspiravi-windturbines in Ardooie, Brecht, Diest, Laarne (telkens 1 windturbine) en twee nieuwe exemplaren in Bekkevoort.

Daarnaast worden er in de Antwerpse haven 13 nieuwe windturbines opgetrokken, waarvan 8 Wind aan de Stroom windturbines op linkeroever en 5 Vleemo windturbines op rechteroever.

In totaal worden er ook nog eens 16 nieuwe windturbines voorzien door Limburg win(d)t. In Ham komen er twee nieuwe exemplaren, in Diepenbeek en Genk telkens één. De nieuwe windturbine in Genk is een retrofit van de windturbine die vorig jaar op het Industrieterrein Genk Zuid werd afgebroken. Ook in Lommel zal er een gedeeltelijke retrofit plaatsvinden op het bedrijventerrein Lommel Kristalpark. Daar worden 8 bestaande windturbines vervangen door 6 nieuwe exemplaren en bijkomend worden nog eens 6 nieuwe windturbines gebouwd.

New image (Copy)

Te bouwen Aspiravi

New image

nieuwe windturbines

19

New image (Copy)

MW

70

New image (Copy) (Copy)

gezinnen

48.200

bouwen op land

Te bouwen Limburg win(d)t

New image (Copy)

nieuwe windturbines

16

New image (Copy) (Copy)

MW

59

New image (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

46.800

OVERZICHT VAN ALLE REALISATIES
PER CATEGORIE

Op de Aspiravi website heeft elk project, ongeacht de fase waarin het zich bevindt (in procedure, in opbouw of in exploitatie), een projectpagina waarop alle informatie m.b.t. het project kan gevonden worden.

CATEGORIEËN

blauwe hoek
New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

WIND OP ZEE

In de Belgische territoriale wateren van de Noordzee werd begin de jaren 2000 door de overheid een eerste zone afgebakend voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Binnen deze zone zijn 9 domeinconcessies toegekend voor de bouw van evenveel windparken. In 2005/2006 besloot de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep haar activiteiten uit te breiden en ook offshore windprojecten te bouwen in de Belgische Noordzee.

In 2013/2014 was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van 72 windturbines voor het offshore project Northwind en in 2018/2019 bij de bouw van 42 offshore windturbines voor het project Rentel. Beide offshore windparken produceren samen groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 530.000 gezinnen. 


New image (Copy) (Copy) (Copy)
New image (Copy) New image (Copy) (Copy)

Bouw windpark Rentel

VIDEO

Realisaties
op zee

New image (Copy) (Copy)

windturbines

172

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

1.015.000

De 4 offshore windparken waarbij de Aspiravi-groep betrokken is, vermijden samen een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1,3 miljoen ton.

In 2019 startte SeaMade, waarvan de Aspiravi-groep aandeelhouder is, de bouw van 2 nieuwe offshore windparken: Seastar (30 windturbines) en Mermaid (28 windturbines). Sinds vorig jaar produceren beide windparken samen groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

WIND OP LAND IN
HET BUITENLAND

De Aspiravi-groep is sinds 2010/2011 actief in het buitenland. Er wordt steeds gezocht naar een project met een aanvaardbaar risico, dat kan ontwikkeld worden samen met een lokale partner.

Momenteel neemt Aspiravi initiatieven tot het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten in Frankrijk, Spanje, Bosnië en Herzegovina. In elk van deze landen wordt onderzocht op welke manier de Aspiravi-groep kan bijdragen aan de lokale energietransitie en klimaatdoelstellingen, met de bedoeling om er op termijn concrete projecten te ontwikkelen en te realiseren.

New image (Copy) (Copy) (Copy)
New image (Copy) New image (Copy) (Copy)

Bladinspectie windparken
Tera Kora I en 
Tera Kora II

VIDEO

Realisaties in het buitenland

New image (Copy) (Copy)

windturbines

15

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

53.000

In 2011/2012 werden de eerste 2 windparken in het buitenland ontwikkeld en gebouwd op het eiland Curaçao. In 2017 kwam er een derde windpark bij. Vandaag exploiteert de Aspiravi-groep er in totaal 15 windturbines die samen groene stroom produceren voor 53.000 gezinnen.

De windturbines zijn echt noodzakelijk voor
de energievoorziening op het eiland.

Vandaag wordt 30% van
het stroomverbruik op
Curaçao geproduceerd
door windenergie.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

WIND OP LAND
IN BELGIË

Aspiravi nv was in 2002 pionier voor de realisatie van windenergieprojecten op land in België en startte met 35 windturbines samen goed voor 12 MW. Begin 2021 was de vennootschap betrokken bij de exploitatie van 188 windturbines op land in België, die samen een geïnstalleerd vermogen van 441 MW hebben en groene stroom produceren voor bijna 274.000 gezinnen.

In de provincie Limburg is Aspiravi nv actief als aandeelhouder van de vennootschappen Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv. Begin 2021 werd 43% van de windturbines in de provincie Limburg gerealiseerd door de Aspiravi-groep.

New image (Copy) (Copy)
New image New image (Copy)

Bouw windpark
Le Roeulx

VIDEO

Realisaties op land in België

New image (Copy)

windturbines

188

New image (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

274.000

In de haven van Antwerpen realiseert Aspiravi nv projecten op rechteroever als aandeelhouder van Vleemo nv en op linkeroever als aandeelhouder van Wind aan de stroom nv. Eind 2020 werden reeds 55 windturbines in de haven van Antwerpen gebouwd, goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ruim 182.000 ton/jaar.

In 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep om, samen met de onderneming Spano (nu Unilin), een centrale voor de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren.
A&S Energie produceert in Oostrozebeke haar eerste groene stroom in 2010. Dankzij de jaarlijkse verwerking van 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor 55.000 gezinnen. 

In 2016 nam de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep
de beslissing om samen met Unilin de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een tweede groene energiecentrale in Wielsbeke, naast een fabriek van Unilin. Na uitgebreid onderzoek werd begin 2018 besloten deze centrale te bouwen. De bouw van de centrale werd vorig jaar afgerond en de productie werd opgestart.


NIET-RECYCLEERBAAR HOUTAFVAL

De grondstof van de nieuwe centrale is eveneens niet-recycleerbaar houtafval dat lokaal wordt aangevoerd. Maar A&U Energie produceert naast groene stroom (elektriciteit) ook groene warmte (stoom). De groene stroom wordt deels aan Unilin geleverd en deels op het net geplaatst. De groene warmte wordt aan de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo geleverd. De centrale heeft een thermisch vermogen van 90 MW, waarmee 20 MW groene stroom en 25 MW groene warmte geleverd wordt.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A&S Energie

New image (Copy) (Copy) (Copy)

niet-recycleerbaar houtafval

180.000 ton

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

55.000

a_u-blok.jpg

A&U Energie

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

groene stroom

20 MW

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

groene warmte

25 MW

logo (copy)
1. windmolenpark in zee
image shape
1.wit verloop

WE WETEN

ONZE REALISATIES

WAAR HET WAAIT

Sinds 2002 realiseert de Aspiravi-groep, een 100% Belgische groep, windenergieprojecten op land in België. In 2005 verkreeg de groep de concessie voor de bouw van een 1ste offshore windpark, dat in 2013/2014 ook gebouwd werd. Eveneens in 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep ook tot diversificatie door de bouw van een 1ste centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, die in 2010 gerealiseerd werd. In 2012 tenslotte bouwde de groep haar 1ste windenergie-project in het buitenland. Sinds eind 2020 draagt de Aspiravi-groep bij aan de productie van groene energie equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van bijna 1,5 miljoen gezinnen. 

Gedurende deze 19 boeiende jaren verwezenlijkte de Aspiravi-groep hernieuwbare energieprojecten die elk bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie en de vele klimaatdoelstellingen. 

Onze plannen voor de toekomst blijven ambitieus!

375

windturbines

New image (Copy) (Copy) (Copy)

1.548

MW geïnstalleerd vermogen

1.440.000

gezinnen

2.020.000

ton vermeden CO2-uitstoot/jaar

12.000

burger-coöperanten

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Kerncijfers

3. hijskraan
a_u.jpg

GEREALISEERDE
PROJECTEN
IN 2020

Het afgelopen jaar was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van de nieuwe offshore windparken Seastar en Mermaid, samen 58 nieuwe windturbines in de Noordzee. Beiden vormen samen het grootste offshore windpark in de Belgische Noordzee, met 487 MW geïnstalleerd vermogen goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen. Daarmee wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 500.000 ton vermeden.

In 2020 werd A&U Energie, de centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, volledig afgewerkt en operationeel. De realisatie van deze energiecentrale gebeurde samen met Unilin. Sindsdien wordt er op de site in Wielsbeke groene stroom geproduceerd equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 40.000 gezinnen.

2. blauwe 3-hoek
3. hijskraan uitsnede

TE BOUWEN
PROJECTEN
IN 2021/2022

We realiseren opnieuw heel wat projecten. Er komen nieuwe Aspiravi-windturbines in Ardooie, Brecht, Diest, Laarne (telkens 1 windturbine) en twee nieuwe exemplaren in Bekkevoort.

Daarnaast worden er in de Antwerpse haven 13 nieuwe windturbines opgetrokken, waarvan 8 Wind aan de Stroom windturbines op linkeroever en 5 Vleemo windturbines op rechteroever.

tom28847lr.jpg

Te bouwen Aspiravi

New image

nieuwe windturbines

19

New image (Copy)

MW

70

New image (Copy) (Copy)

gezinnen

48.200

In totaal worden er ook nog eens 16 nieuwe windturbines voorzien door Limburg win(d)t. In Ham komen er twee nieuwe exemplaren, in Diepenbeek en Genk telkens één. De nieuwe windturbine in Genk is een retrofit van de windturbine die vorig jaar op het Industrieterrein Genk Zuid werd afgebroken. Ook in Lommel zal er een gedeeltelijke retrofit plaatsvinden op het bedrijventerrein Lommel Kristalpark. Daar worden 8 bestaande windturbines vervangen door 6 nieuwe exemplaren en bijkomend worden nog eens 6 nieuwe windturbines gebouwd.

tabel.svg

TE BOUWEN PROJECTEN IN 2020/2021

bouwen op land

Te bouwen Limburg win(d)t

New image (Copy)

nieuwe windturbines

16

New image (Copy) (Copy)

MW

59

New image (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

46.800

link 1
blauwe hoek

In de haven van Antwerpen realiseert Aspiravi nv projecten op rechteroever als aandeelhouder van Vleemo nv en op linkeroever als aandeelhouder van Wind aan de Stroom nv. Eind 2020 werden reeds 55 windturbines in de haven van Antwerpen gebouwd, goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ruim 182.000 ton/jaar.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Realisaties op land in België

New image (Copy)

windturbines

188

New image (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

274.000

link 2
New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

WIND OP LAND IN
HET BUITENLAND

De Aspiravi-groep is sinds 2010/2011 actief in het buitenland. Er wordt steeds gezocht naar een project met een aanvaardbaar risico, dat kan ontwikkeld worden samen met een lokale partner.

Momenteel neemt Aspiravi initiatieven tot het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten in Frankrijk, Spanje, Bosnië en Herzegovina. In elk van deze landen wordt onderzocht op welke manier de Aspiravi-groep kan bijdragen aan de lokale energietransitie en klimaatdoelstellingen, met de bedoeling om er op termijn concrete projecten te ontwikkelen en te realiseren.

Realisaties in
het buitenland

New image (Copy) (Copy)

windturbines

15

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

53.000

In 2011/2012 werden de eerste 2 windparken in het buitenland ontwikkeld en gebouwd op het eiland Curaçao. In 2017 kwam er een derde windpark bij. Vandaag exploiteert de Aspiravi-groep er in totaal 15 windturbines die samen groene stroom produceren voor 53.000 gezinnen. 

De windturbines zijn echt noodzakelijk voor de energievoorziening op het eiland.

Vandaag wordt 30% van
het stroomverbruik op
Curaçao geproduceerd
door windenergie.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Realisaties
op zee

New image (Copy) (Copy)

windturbines

172

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

1.015.000

In de Belgische territoriale wateren van de Noordzee werd begin de jaren 2000 door de overheid een eerste zone afgebakend voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Binnen deze zone zijn 9 domeinconcessies toegekend voor de bouw van evenveel windparken. In 2005/2006 besloot de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep haar activiteiten uit te breiden en ook offshore windprojecten te bouwen in de Belgische Noordzee.

In 2013/2014 was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van 72 windturbines voor het offshore project Northwind en in 2018/2019 bij de bouw van 42 offshore windturbines voor het project Rentel. Beide offshore windparken produceren samen groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 530.000 gezinnen. 


WIND OP ZEE

In 2019 startte SeaMade, waarvan de Aspiravi-groep aandeelhouder is, de bouw van 2 nieuwe offshore windparken: Seastar (30 windturbines) en Mermaid (28 windturbines). Sinds vorig jaar produceren beide windparken samen groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen.

De 4 offshore windparken waarbij de Aspiravi-groep betrokken isvermijden samen een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1,3 miljoen ton.

In 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep om, samen met de onderneming Spano (nu Unilin), een centrale voor de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren.
A&S Energie produceert in Oostrozebeke haar eerste groene stroom in 2010. Dankzij de jaarlijkse verwerking van 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor 55.000 gezinnen. 

In 2016 nam de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep de beslissing om samen met Unilin de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een tweede groene energiecentrale in Wielsbeke, naast een fabriek van Unilin. Na uitgebreid onderzoek werd begin 2018 besloten deze centrale te bouwen. De bouw van de centrale werd vorig jaar afgerond en de productie werd opgestart.


NIET-RECYCLEERBAAR HOUTAFVAL

De grondstof van de nieuwe centrale is eveneens niet-recycleerbaar houtafval dat lokaal wordt aangevoerd. Maar A&U Energie produceert naast groene stroom (elektriciteit) ook groene warmte (stoom). De groene stroom wordt deels aan Unilin geleverd en deels op het net geplaatst. De groene warmte wordt aan de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo geleverd. De centrale heeft een thermisch vermogen van 90 MW, waarmee 20 MW groene stroom en 25 MW groene warmte geleverd wordt.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A&S Energie

New image (Copy) (Copy) (Copy)

niet-recycleerbaar houtafval

180.000
ton

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

gezinnen

55.000

a_u-blok.jpg

A&U Energie

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

groene stroom

20 MW

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

groene warmte

25 MW

logo (copy1)

OVERZICHT VAN ALLE REALISATIES
PER CATEGORIE

Op de Aspiravi website heeft elk project, ongeacht de fase waarin het zich bevindt (in procedure, in opbouw of in exploitatie), een projectpagina waarop alle informatie mbt het project kan gevonden worden.

WIND OP LAND
IN BELGIË

Aspiravi nv was in 2002 pionier voor de realisatie van windenergieprojecten op land in België en startte met 35 windturbines samen goed voor 12 MW. Begin 2021 was de vennootschap betrokken bij de exploitatie van 188 windturbines op land in België, die samen een geïnstalleerd vermogen van 441 MW hebben en groene stroom produceren voor bijna 274.000 gezinnen.

In de provincie Limburg is Aspiravi nv actief als aandeelhouder van de vennootschappen Limburg win(d)t nv
en Lommel win(d)t nv. Begin 2021 werd 43% van de windturbines in de provincie Limburg gerealiseerd door de Aspiravi-groep.

Bouw windpark Le Roeulx

VIDEO