318

windturbines

1.043

MW geïnstalleerd vermogen

917.000

gezinnen

1.440.000

ton vermeden CO2-uitstoot/jaar

10.500

burger-coöperanten

Kerncijfers

GEBOUWDE
PROJECTEN
IN 2019

Het afgelopen jaar was Aspiravi betrokken bij de realisatie van 5 nieuwe windturbines op land in België. 1 verscheen er op de rechteroever van de Antwerpse Haven (3 MW). In Le Roeulx in de provincie Henegouwen bouwden we 4 nieuwe windturbines (9 MW). De 5 nieuwe windturbines samen produceren groene stroom equivalent aan het jaarlijks verbruik van 7.000 gezinnen en vermijden een jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna 11.500 ton.

Bovendien werd er vorig jaar ook verder gebouwd aan de centrale voor niet-recycleerbaar houtafval A&U Energie
in Wielsbeke.

De Aspiravi-groep was in 2019 ook betrokken bij de bouw van het nieuwe offshore windpark SeaMade, dat 58 nieuwe windturbines in de Noordzee bouwt. Dat gebeurt in twee zones, Seastar (30 windturbines) en Mermaid
(28 windturbines).

TE BOUWEN
PROJECTEN
IN 2020

Ook dit jaar zitten we niet stil! De bouwwerken van A&U Energie, de centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, worden nog dit jaar afgerond, waardoor de centrale zowel groene stroom (20 MW elektriciteit) als groene warmte (25 MW stoom) zal produceren én een bestaand afvalprobleem oplossen.

Dit jaar worden ook de 58 nieuwe windturbines van SeaMade, het grootste offshore windenergieproject in de Belgische Noordzee, geplaatst. SeaMade is goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 487 MW. SeaMade zal groene stroom produceren voor maar
liefst 485.000 gezinnen.

Bovendien starten we in 2020 met de bouw van maar liefst 19 nieuwe onshore windturbines in België. Het windpark in de Antwerpse haven wordt uitgebreid met 11 nieuwe windturbines, waarvan 6 op linkeroever en 5 op rechteroever. In Limburg realiseren we met Limburg win(d)t nv 3 projecten van telkens één windturbine, in Ham, Genk en Diepenbeek. En ook in Laarne en Diest komt er een nieuwe windturbine. In Héron Fernelmont tenslotte staat er een project van 3 windturbines gepland.

Te bouwen in zee

nieuwe windturbines

58

MW

487

gezinnen

485.000

Te bouwen op land

nieuwe windturbines

19

MW

65

gezinnen

44.500

OVERZICHT VAN ALLE REALISATIES
PER CATEGORIE

Op de Aspiravi website heeft elk project, ongeacht de fase waarin het zich bevindt (in procedure, in opbouw of in exploitatie), een projectpagina waarop alle informatie m.b.t. het project kan gevonden worden.

CATEGORIEËN

WIND OP ZEE

In de Belgische territoriale wateren van de Noordzee werd begin de jaren 2000 door de overheid een eerste zone afgebakend voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Binnen deze zone zijn 9 domeinconcessies toegekend voor de bouw van evenveel windparken. In 2005/2006 besloot de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep haar activiteiten uit te breiden en ook offshore windprojecten te bouwen in de Belgische Noordzee.

In 2013/2014 was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van 72 windturbines voor het offshore project Northwind en in 2018/2019 bij de bouw van 42 offshore windturbines voor het project Rentel. Beide offshore windparken produceren samen groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 530.000 gezinnen. 


Bouw windpark Rentel

VIDEO

Realisaties
op zee

windturbines

114

gezinnen

530.000

De 4 offshore windparken waarbij de Aspiravi-groep betrokken is, zullen samen een jaarlijkse CO2-uitstoot
van 1,7 miljoen ton vermijden.

In 2019 startte SeaMade, waarvan de Aspiravi-groep aandeelhouder is, de bouw van 2 nieuwe offshore windparken: Seastar (30 windturbines) en Mermaid (28 windturbines). Nog dit jaar zal SeaMade groene stroom produceren voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen.

WIND OP LAND IN
HET BUITENLAND

Voor een verdere groei van de Aspiravi-groep besloot de Raad van Bestuur in 2010/2011 ook windenergie-projecten in het buitenland te ontwikkelen. Er werd gezocht naar een project met een aanvaardbaar risico dat bovendien kon ontwikkeld worden in samenwerking met een lokale partner, die de plaatselijke regelgeving en markt zeer goed kent. Dit werd gevonden op het eiland Curaçao, waar niet enkel Nederlands gesproken wordt, maar waar ook de Nederlandse wetgeving geldt. Bovendien, en uiteraard heel belangrijk, is er op Curaçao een gunstig windaanbod.

Bladinspectie windparken
Tera Kora I en 
Tera Kora II

VIDEO

Realisaties in het buitenland

windturbines

15

gezinnen

53.000

In 2011/2012 werden de eerste 2 windparken ontwikkeld en gebouwd. In 2017 kwam er een derde windpark bij. Vandaag exploiteert de Aspiravi-groep in totaal 15 windturbines op het eiland Curaçao die samen groene stroom produceren voor 53.000 gezinnen. 

De windturbines zijn echt noodzakelijk voor
de energievoorziening op het eiland.

Vandaag wordt 30% van
het stroomverbruik op
Curaçao geproduceerd
door windenergie.

WIND OP LAND
IN BELGIË

Aspiravi nv was in 2002 pionier voor de realisatie van windenergieprojecten op land in België en startte met 35 windturbines samen goed voor 12 MW. Begin 2020 was de vennootschap betrokken bij de exploitatie van 189 windturbines op land in België, die samen een geïnstalleerd vermogen van 446 MW hebben en groene stroom produceren voor bijna 281.000 gezinnen.

In de provincie Limburg is Aspiravi nv actief als aandeelhouder van de vennootschappen Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv. Begin 2020 werd 45% van de windturbines in de provincie Limburg gerealiseerd door de Aspiravi-groep.

Bouw windpark
Le Roeulx

VIDEO

Realisaties op land in België

windturbines

189

gezinnen

275.000

In de haven van Antwerpen realiseert Aspiravi nv projecten op rechteroever als aandeelhouder van Vleemo nv en op linkeroever als aandeelhouder van Wind@Stroom nv. Eind 2019 werden reeds 55 windturbines in de haven van Antwerpen gebouwd, goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ruim 182.000 ton/jaar.

In 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep om, samen met de onderneming Spano (nu Unilin), een centrale voor de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren.
A&S Energie produceert in Oostrozebeke haar eerste groene stroom in 2010. Dankzij de jaarlijkse verwerking van 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor 55.000 gezinnen. 

In 2016 nam de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep
de beslissing om samen met Unilin de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een tweede groene energiecentrale in Wielsbeke, naast een fabriek van Unilin. Na uitgebreid onderzoek werd begin 2018 besloten deze centrale te bouwen. De bouw van de centrale duurt 2 jaar,
de productie wordt dit jaar opgestart.


NIET-RECYCLEERBAAR HOUTAFVAL

De grondstof van de nieuwe centrale is eveneens niet-recycleerbaar houtafval dat lokaal wordt aangevoerd. Maar A&U Energie produceert naast groene stroom (elektriciteit) ook groene warmte (stoom). De groene stroom wordt deels aan Unilin geleverd en deels op het net geplaatst. De groene warmte wordt aan de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo geleverd. De centrale heeft een thermisch vermogen van 90 MW, waarmee 20 MW groene stroom en 25 MW groene warmte geleverd wordt.

A&S Energie

niet-recycleerbaar houtafval

180.000 ton

gezinnen

55.000

A&U Energie

groene stroom

20 MW

groene warmte

25 MW

BIOGAS EN WATERKRACHT
Sinds de oprichting van Aspiravi in 2002 zitten ook 3 kleine biogasmotoren en 2 waterkrachtcentrales in het machinepark van de groep. De onderneming investeert echter niet verder in deze vormen van energieproductie.


WE WETEN

ONZE REALISATIES

WAAR HET WAAIT

Sinds 2002 realiseert de Aspiravi-groep, een 100% Belgische groep, windenergieprojecten op land in België. In 2005 verkreeg de groep de concessie voor de bouw van een 1ste offshore windpark, dat in 2013/2014 ook gebouwd werd. Eveneens in 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep ook tot diversificatie door de bouw van een 1ste centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, die in 2010 gerealiseerd werd. In 2012 tenslotte bouwde de groep haar 1ste windenergie-project in het buitenland.

Gedurende deze 18 boeiende jaren verwezenlijkte de Aspiravi-groep hernieuwbare energieprojecten die elk bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie en de vele klimaatdoelstellingen. 

Onze plannen voor de toekomst blijven ambitieus!

318

windturbines

1.043

MW geïnstalleerd vermogen

917.000

gezinnen

1.440.000

ton vermeden CO2-uitstoot/jaar

10.500

burger-coöperanten

Kerncijfers

GEBOUWDE
PROJECTEN
IN 2019

Het afgelopen jaar was Aspiravi betrokken bij de realisatie van 5 nieuwe windturbines op land in België. 1 verscheen er op de rechteroever van de Antwerpse Haven
(3 MW). In Le Roeulx in de provincie Henegouwen bouwden we 4 nieuwe windturbines (9 MW). De 5 nieuwe windturbines samen produceren groene stroom equivalent aan het jaarlijks verbruik van 7.000 gezinnen en vermijden een jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna 11.500 ton.

Bovendien werd er vorig jaar ook verder gebouwd aan de centrale voor niet-recycleerbaar houtafval A&U Energie
in Wielsbeke.

De Aspiravi-groep was in 2019 ook betrokken bij de bouw van het nieuwe offshore windpark SeaMade, dat 58 nieuwe windturbines in de Noordzee bouwt. Dat gebeurt in twee zones, Seastar (30 windturbines) en Mermaid
(28 windturbines).

GEBOUWDE PROJECTEN IN 2019

TE BOUWEN
PROJECTEN
IN 2020

Ook dit jaar zitten we niet stil! De bouwwerken van A&U Energie, de centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, worden nog dit jaar afgerond, waardoor de centrale zowel groene stroom (20 MW elektriciteit) als groene warmte (25 MW stoom) zal produceren én een bestaand afvalprobleem oplossen.

Dit jaar worden ook de 58 nieuwe windturbines van SeaMade, het grootste offshore windenergieproject in de Belgische Noordzee, geplaatst. SeaMade is goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 487 MW. SeaMade zal groene stroom produceren voor maar
liefst 485.000 gezinnen.

Te bouwen in zee

nieuwe windturbines

58

MW

487

gezinnen

485.000

Bovendien starten we in 2020 met de bouw van maar liefst 19 nieuwe onshore windturbines in België. Het windpark in de Antwerpse haven wordt uitgebreid met 11 nieuwe windturbines, waarvan 6 op linkeroever en 5 op rechteroever. In Limburg realiseren we met Limburg win(d)t nv 3 projecten van telkens één windturbine, in Ham, Genk en Diepenbeek. En ook in Laarne en Diest komt er een nieuwe windturbine. In Héron Fernelmont tenslotte staat er een project van 3 windturbines gepland.

TE BOUWEN PROJECTEN IN 2020

Te bouwen op land

nieuwe windturbines

19

MW

65

gezinnen

44.500

In de haven van Antwerpen realiseert Aspiravi nv projecten op rechteroever als aandeelhouder van Vleemo nv en op linkeroever als aandeelhouder van Wind@Stroom nv. Eind 2019 werden reeds 55 windturbines in de haven van Antwerpen gebouwd, goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ruim 182.000 ton/jaar.

Realisaties op land in België

windturbines

189

gezinnen

275.000

WIND OP LAND IN
HET BUITENLAND

Voor een verdere groei van de Aspiravi-groep besloot de Raad van Bestuur in 2010/2011 ook windenergie-projecten in het buitenland te ontwikkelen. Er werd gezocht naar een project met een aanvaardbaar risico dat bovendien kon ontwikkeld worden in samenwerking met een lokale partner, die de plaatselijke regelgeving en markt zeer goed kent. Dit werd gevonden op het eiland Curaçao, waar niet enkel Nederlands gesproken wordt, maar waar ook de Nederlandse wetgeving geldt. Bovendien, en uiteraard heel belangrijk, is er op Curaçao een gunstig windaanbod.

Realisaties in
het buitenland

windturbines

15

gezinnen

53.000

In 2011/2012 werden de eerste 2 windparken ontwikkeld en gebouwd. In 2017 kwam er een derde windpark bij. Vandaag exploiteert de Aspiravi-groep in totaal 15 windturbines op het eiland Curaçao die samen groene stroom produceren voor 53.000 gezinnen. 

De windturbines zijn echt noodzakelijk voor de energievoorziening op het eiland.

Vandaag wordt 30% van
het stroomverbruik op
Curaçao geproduceerd
door windenergie.

Realisaties
op zee

windturbines

114

gezinnen

530.000

In de Belgische territoriale wateren van de Noordzee werd begin de jaren 2000 door de overheid een eerste zone afgebakend voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Binnen deze zone zijn 9 domeinconcessies toegekend voor de bouw van evenveel windparken. In 2005/2006 besloot de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep haar activiteiten uit te breiden en ook offshore windprojecten te bouwen in de Belgische Noordzee.

In 2013/2014 was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van 72 windturbines voor het offshore project Northwind en in 2018/2019 bij de bouw van 42 offshore windturbines voor het project Rentel. Beide offshore windparken produceren samen groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 530.000 gezinnen. 


WIND OP ZEE

In 2019 startte SeaMade, waarvan de Aspiravi-groep aandeelhouder is, de bouw van 2 nieuwe offshore windparken: Seastar (30 windturbines) en Mermaid (28 windturbines). Nog dit jaar zal SeaMade groene stroom produceren voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen.

De 4 offshore windparken waarbij de Aspiravi-groep betrokken is, zullen samen een jaarlijkse CO2-uitstoot
van 1,7 miljoen ton vermijden.

In 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep om, samen met de onderneming Spano (nu Unilin), een centrale voor de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren.
A&S Energie produceert in Oostrozebeke haar eerste groene stroom in 2010. Dankzij de jaarlijkse verwerking van 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor 55.000 gezinnen. 

In 2016 nam de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep de beslissing om samen met Unilin de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een tweede groene energiecentrale in Wielsbeke, naast een fabriek van Unilin. Na uitgebreid onderzoek werd begin 2018 besloten deze centrale te bouwen. De bouw van de centrale duurt 2 jaar,
de productie wordt dit jaar opgestart.


NIET-RECYCLEERBAAR HOUTAFVAL

De grondstof van de nieuwe centrale is eveneens niet-recycleerbaar houtafval dat lokaal wordt aangevoerd. Maar A&U Energie produceert naast groene stroom (elektriciteit) ook groene warmte (stoom). De groene stroom wordt deels aan Unilin geleverd en deels op het net geplaatst. De groene warmte wordt aan de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo geleverd. De centrale heeft een thermisch vermogen van 90 MW, waarmee 20 MW groene stroom en 25 MW groene warmte geleverd wordt.

A&S Energie

niet-recycleerbaar houtafval

180.000 ton

gezinnen

55.000

A&U Energie

groene stroom

20 MW

groene warmte

25 MW

BIOGAS EN WATERKRACHT
Sinds de oprichting van Aspiravi in 2002 zitten ook 3 kleine biogasmotoren en 2 waterkrachtcentrales in het machinepark van de groep. De onderneming investeert echter niet verder in deze vormen van energieproductie.


OVERZICHT VAN ALLE REALISATIES
PER CATEGORIE

Op de Aspiravi website heeft elk project, ongeacht de fase waarin het zich bevindt (in procedure, in opbouw of in exploitatie), een projectpagina waarop alle informatie mbt het project kan gevonden worden.

WIND OP LAND
IN BELGIË

Aspiravi nv was in 2002 pionier voor de realisatie van windenergieprojecten op land in België en startte met 35 windturbines samen goed voor 12 MW. Begin 2020 was de vennootschap betrokken bij de exploitatie van 189 windturbines op land in België, die samen een geïnstalleerd vermogen van 446 MW hebben en groene stroom produceren voor bijna 281.000 gezinnen.

In de provincie Limburg is Aspiravi nv actief als aandeelhouder van de vennootschappen Limburg win(d)t nv
en Lommel win(d)t nv. Begin 2020 werd 45% van de windturbines in de provincie Limburg gerealiseerd door de Aspiravi-groep.

Bouw windpark Le Roeulx

VIDEO