windmolen landschap
headimage
staalvlechter
wit verloop
New image

Windenergie speelt daarbij een
zeer belangrijke rol, ook in België. Aspiravi levert met haar projecten een fundamentele bijdrage aan de energietransitie en geeft invulling aan de engagementen die genomen zijn door federale, regionale en lokale overheden.

De energietransitie naar een meer duurzame productiecapaciteit is onomkeerbaar en actueler dan ooit. Verschillende vormen van hernieuwbare energieproductie moeten bijdragen tot het behalen van de vele klimaatdoelstellingen.

Want daar gaat het om: samen bouwen aan een
groen energiebeleid van de toekomst. Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten zich samen engageren voor een duurzame samenleving. Onze plannen
blijven alvast ambitieus.

staalvlechter hoofd
3. jongetje
3 blauwe hoek
3. jongetje masker
New image (Copy) (Copy) (Copy)

INFORMATIE, SLEUTEL TOT DRAAGVLAK
VOOR LOKALE
WINDENERGIE-
PROJECTEN

Informatie vergroot het draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Dat is het uitgangspunt van Aspiravi bij de realisatie van elk nieuw project, zowel in de fase van ontwikkeling, bouw als exploitatie.

Een groot en gretig publiek is vandaag op zoek
naar informatie over de energievoorziening van de toekomst. Aspiravi doet voor elk project grote inspanningen om deze vraag naar informatie van
de burger in te vullen.

Maar ook beleidsmakers kunnen vele vragen van het publiek beantwoorden door het wetgevend kader en het gekozen energiebeleid toe te lichten.

Deze gezamenlijke inspanningen op vlak van communicatie en informatie werpen hun vruchten af. Goed geïnformeerde burgers geven telkens opnieuw blijk van een groot verantwoordelijkheidsbesef dat hernieuwbare energie de toekomst is en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen.

New image (Copy) (Copy) (Copy)
moeder en zoon

BEWONERSPARTICIPATIE
VIA ONZE COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

Naast het informeren van omwonenden en het creëren van lokaal draagvlak voor windenergieprojecten, is het ook belangrijk om omwonenden mee te laten participeren in de windenergie-projecten in hun buurt.

De steun aan meer lokale, groene energie.

01

De winst voor omwonenden
is eveneens drieledig:

De groei naar een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in eigen buurt.

02

Een opbrengst via een verwacht jaarlijks dividend.

03

logos logos (Copy) logos (Copy) (Copy) logos (Copy) (Copy) (copy)
logo (copy)
staalvlechter
windmolen landschap
headimage
New image

Windenergie speelt daarbij een
zeer belangrijke rol, ook in België. Aspiravi levert met haar projecten een fundamentele bijdrage aan de energietransitie en geeft invulling aan de engagementen die genomen zijn door federale, regionale en lokale overheden.

De energietransitie naar een meer duurzame productiecapaciteit is onomkeerbaar en actueler dan ooit. Verschillende vormen van hernieuwbare energieproductie moeten bijdragen tot het behalen van de vele klimaatdoelstellingen.

Want daar gaat het om: samen bouwen aan een
groen energiebeleid van de toekomst. Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten zich samen engageren voor een duurzame samenleving. Onze plannen
blijven alvast ambitieus.

3. jongetje
staalvlechter hoofd
3 blauwe hoek
New image (Copy) (Copy) (Copy)

INFORMATIE, SLEUTEL TOT DRAAGVLAK VOOR LOKALE WINDENERGIE-
PROJECTEN

Een groot en gretig publiek is vandaag op zoek naar informatie over de energievoorziening van de toekomst. Aspiravi doet voor elk project grote inspanningen om deze vraag naar informatie van de burger in te vullen.

Maar ook beleidsmakers kunnen vele vragen van het publiek beantwoorden door het wetgevend kader en het gekozen energiebeleid toe te lichten.

Deze gezamenlijke inspanningen op vlak van communicatie en informatie werpen hun vruchten af. Goed geïnformeerde burgers geven telkens opnieuw blijk van een groot verantwoordelijkheidsbesef dat hernieuwbare energie de toekomst is en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen.

Informatie vergroot het draagvlak voor lokale windenergieprojecten.
Dat is het uitgangspunt van Aspiravi bij de realisatie van elk nieuw project, zowel in de fase van ontwikkeling, bouw als exploitatie.

logos logos (Copy) logos (Copy) (Copy) logos (Copy) (Copy) (copy)
New image (Copy) (Copy) (Copy)
3. jongetje masker

BEWONERSPARTICIPATIE
VIA ONZE COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

Naast het informeren van omwonenden en het creëren van lokaal draagvlak voor windenergieprojecten, is het ook belangrijk om omwonenden mee te laten participeren in de windenergie-projecten in hun buurt.

moeder en zoon

Het coöperatief verhaal van
Aspiravi nv is drieledig:

De aandeelhoudersstructuur van Aspiravi nv met 94 gemeenten aandeelhouders die de markt inzake hernieuwbare energie gestaag verder uitbouwen.

01

3 coöperatieve vennootschappen, Aspiravi Samen cv, Limburg wind cv en Wind voor "A" cv, via dewelke omwonenden mee kunnen investeren in windenergieprojecten in hun buurt.

02

Aspiravi Energy, die de coöperanten van de 3 cv’s van groene, lokale stroom kan voorzien aan een voordelige prijs en ook de netinjectie van hun eigen overtollige productie (vb. via zonnepanelen) kan aankopen. Bovendien wordt er ook een sociaal doel in het kader van energie- of kinderarmoede gesteund.

03

De steun aan meer lokale, groene energie.

01

De winst voor omwonenden
is eveneens drieledig:

De groei naar een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in eigen buurt.

02

Een opbrengst via een verwacht jaarlijks dividend.

03

New image
New image
logo (copy)