Omwonenden van onze windenergieprojecten hebben de mogelijkheid om via Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv mee te investeren door de aankoop van max. 26 aandelen. Het bedrag per aandeel wordt laag gehouden: 125 euro.

In de communicatie van de coöperatieve vennootschappen wordt de burger ook steeds gewezen op het aspect risico. Dit wordt besproken in een uitgebreide informatienota. Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de cv’s, waarop alle burger-coöperanten worden uitgenodigd, wordt verslag gegeven over de werking van de cv, wordt de jaarrekening goedgekeurd en beslissen alle aanwezige burger-coöperanten mee over het jaarlijks dividend.

De coöperatieve vennootschappen functioneren onafhankelijk van Aspiravi nv en Limburg win(d)t nv en hebben een Raad van Bestuur met ook vertegenwoordigers van burger-coöperanten.
Het administratief en financieel beheer gebeurt door Hefboom vzw.INVESTEREN IN
WINDENERGIE VIA COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

GROENE STROOM AANKOPEN AAN EEN VOORDELIG
TARIEF

Coöperanten van Aspiravi Samen cv en/of Limburg wind cv, die minimum 4 aandelen bezitten, kunnen via Aspiravi Energy aan een voordelig tarief de groene stroom kopen, die zij zelf mee mogelijk maken.

Aspiravi Energy stortte in totaal reeds 65.800 euro aan lokale, 
sociale projecten.

Maar Aspiravi Energy doet méér: ze koppelt een sociale doelstelling aan haar aanbod. Elke klant van Aspiravi Energy steunt automatisch een lokaal sociaal project. Per verbruikte megawattuur staan zij een bedrag af aan een goed doel om energie- en kinderarmoede tegen te gaan. Aspiravi Energy stortte sinds haar oprichting in 2015 reeds 65.800 euro aan lokale, sociale projecten.

Aspiravi Energy kiest voluit voor lokale, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Zo zorgt ze niet alleen voor het milieu, maar ook voor de lokale tewerkstelling en economie.

Omwonenden van onze windenergie-projecten hebben de mogelijkheid om via Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv mee te investeren door de aankoop van max. 26 aandelen. Het bedrag per aandeel wordt laag gehouden:
125 euro.

In de communicatie van de coöperatieve vennootschappen wordt de burger ook steeds gewezen op het aspect risico. Dit wordt besproken in een uitgebreide informatienota. Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de cv’s, waarop alle burger-coöperanten worden uitgenodigd, wordt verslag gegeven over de werking van de cv, wordt de jaarrekening goedgekeurd en beslissen alle aanwezige burger-coöperanten mee over het jaarlijks dividend.

De coöperatieve vennootschappen functioneren onafhankelijk van Aspiravi nv en Limburg win(d)t nv en hebben een Raad van Bestuur met ook vertegen-woordigers van burger-coöperanten. Het administratief en financieel beheer gebeurt door Hefboom vzw.INVESTEREN IN
WINDENERGIE VIA COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

GROENE STROOM AANKOPEN AAN EEN VOORDELIG TARIEF

Aspiravi Energy stortte in totaal reeds 65.800 euro aan lokale, 
sociale projecten.

Maar Aspiravi Energy doet méér: ze koppelt een sociale doelstelling aan haar aanbod. Elke klant van Aspiravi Energy steunt automatisch een lokaal sociaal project. Per verbruikte megawattuur staan zij een bedrag af aan een goed doel om energie- en kinderarmoede tegen te gaan. Aspiravi Energy stortte sinds haar oprichting in 2015 reeds 65.800 euro aan lokale, sociale projecten.

Coöperanten van Aspiravi Samen cv en/of Limburg wind cv, die minimum 4 aandelen bezitten, kunnen via Aspiravi Energy aan een voordelig tarief de groene stroom kopen, die zij zelf mee mogelijk maken.

Aspiravi Energy kiest voluit voor lokale, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Zo zorgt ze niet alleen voor het milieu, maar ook voor de lokale tewerkstelling en economie.