windmolen
background image
verloop
image shape
introtekst + blauwe band New image

Omwonenden van onze windenergieprojecten hebben de mogelijkheid om via Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv mee te investeren door de aankoop van max. 26 aandelen of via Wind voor
"A" cv voor max. 24 aandelen.

In de communicatie van de coöperatieve vennootschappen wordt de burger ook steeds gewezen op het aspect risico. Dit wordt besproken in een uitgebreide informatienota. Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de cv’s, waarop alle burger-coöperanten worden uitgenodigd, wordt verslag gegeven over de werking van de cv, wordt de jaarrekening goedgekeurd en beslissen alle aanwezige burger-coöperanten mee over het jaarlijks dividend.De coöperatieve vennootschappen functioneren onafhankelijk van Aspiravi nv en Limburg win(d)t nv en hebben een Raad van Bestuur met ook vertegenwoordigers van burger-coöperanten.
Het administratief en financieel beheer gebeurt door Hefboom vzw.(Wind voor "A" werd pas in 2019 opgericht en heeft tot op heden nog geen dividend uitgekeerd.)

New image New image (Copy) logo_witte_achtergron... New image (Copy) (Copy)

INVESTEREN IN
WINDENERGIE VIA COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

New image (Copy) (Copy) (Copy)

GROENE STROOM AANKOPEN AAN EEN VOORDELIG
TARIEF

Burger-coöperanten die minimum 4 aandelen bezitten, kunnen via Aspiravi Energy aan een voordelig tarief groene stroom aankopen. Bovendien kunnen ze ook de overtollige groene stroom die ze zelf produceren (vb. via zonnepanelen) en op het net plaatsen aan Aspiravi Energy verkopen.

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Aspiravi Energy stortte in totaal reeds 76.100 euro aan lokale, 
sociale projecten.

Maar Aspiravi Energy doet méér: ze koppelt een sociale doelstelling aan haar aanbod. Elke klant van Aspiravi Energy steunt automatisch een lokaal sociaal project. Per verbruikte megawattuur staan zij een bedrag af aan een goed doel om energie- en kinderarmoede tegen te gaan. Aspiravi Energy stortte sinds haar oprichting in 2015 reeds 76.100 euro aan lokale, sociale projecten.

Aspiravi Energy kiest voluit voor lokale, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Zo zorgt ze niet alleen voor het milieu, maar ook voor de lokale tewerkstelling en economie.

logo (copy)
New image New image
image shape
windmolen
background image
introtekst + blauwe band
New image
New image New image (Copy) New image (Copy) (Copy) logo_witte_achtergron...

INVESTEREN IN
WINDENERGIE VIA COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

GROENE STROOM AANKOPEN AAN EEN VOORDELIG TARIEF

New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Aspiravi Energy stortte in totaal reeds 76.100 euro aan lokale, 
sociale projecten.

Maar Aspiravi Energy doet méér: ze koppelt een sociale doelstelling aan haar aanbod. Elke klant van Aspiravi Energy steunt automatisch een lokaal sociaal project. Per verbruikte megawattuur staan zij een bedrag af aan een goed doel om energie- en kinderarmoede tegen te gaan. Aspiravi Energy stortte sinds haar oprichting in 2015 reeds 76.100 euro aan lokale, sociale projecten.

New image (Copy) (Copy) (Copy)

Burger-coöperanten die minimum 4 aandelen bezitten, kunnen via Aspiravi Energy aan een voordelig tarief groene stroom aankopen. Bovendien kunnen ze ook de overtollige groene stroom die ze zelf produceren (vb. via zonnepanelen) en op het net plaatsen aan Aspiravi Energy verkopen.

Aspiravi Energy kiest voluit voor lokale, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Zo zorgt ze niet alleen voor het milieu, maar ook voor de lokale tewerkstelling en economie.

New image
New image
logo (copy1)